Dokumenty trzeba zniszczyć

07. października 2016 Uncategorized 0

Wszelkie kopie PIT-ów, faktury i rachunki, na podstawie których korzystałeś z ulg, a także potwierdzenia nadania PIT-u listem poleconym lub pokwitowania jego złożenia wystawione przez urząd skarbowy, przechowuj przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe. Po takim okresie skorzystaj z takiej usługi jak niszczenie dokumentów. Takie kwitki jak na przykład wyciągi z bankomatów, a także potwierdzenia płatności dokonanych kartą płatniczą, przechowuj aż do chwili otrzymania z banku zbiorczego wyciągu płatności dokonanych w ciągu całego miesiąca. Porównaj, czy dane z wyciągu zgadzają się z tymi na Twoich potwierdzeniach. Gdy nic nie budzi twoich wątpliwości, możesz zniszczyć wydruki rachunków. Jeśli znajdziesz niezgodność koniecznie zawiadom o nieścisłościach bank.

Nieścisłości się zdarzają.

Około przez trzy lata przechowuj dowody wpłaty alimentów na któregokolwiek członka Twojej rodziny. Po tym okresie roszczenie o zapłatę ewentualnych zaległości, których teoretycznie nie zapłaciłeś ulega całkowitemu przedawnieniu. Są tez takie dokumenty, które trzeba przechowywać całe życie na przykład akta stanu cywilnego akt urodzenia, ślubu, metryka chrztu, świadectwo bierzmowania, a także ewentualne orzeczenie o rozwodzie, akt unieważnienia małżeństwa, akt zgonu współmałżonka lub rodziców. Są to bardzo ważne dokumenty. Akty urodzenia dzieci przechowuj do osiągnięcia przez nie pełnoletności, potem ich nie wyrzucaj a daj dorosłym już dzieciom. Nie pozbywaj się także aktów chrztu dziecka, mogą się przydać, gdyby dorosłe dziecko będzie chciało wziąć ślub kościelny. Inne dokumenty możesz zniszczyć korzystając z usługi niszczenie dokumentów.

W żadnym wypadku nie wyrzucaj świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach. Te dokumenty potwierdzają Twoje kwalifikacje. Przechowuj też książeczkę ubezpieczeniową. W przypadku innych dokumentów skorzystaj z takiej usługi jak niszczenie dokumentów, a na pewno nie pożałujesz.